O potrzebie montażu klimatyzacji w szkole podstawowej nr 6

sp.jpgPo ubiegłotygodniowym spotkaniu z dyrekcją szkoły podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta, złożyłem interpelację w sprawie montażu klimatyzacji na sali gimnastycznej niniejszej placówki. To wynik naszych wspólnych ustaleń i deklaracji, którą złożyłem podczas wizyty w szkole. Popularna „Szóstka”, którą skądinąd przed laty miałem sposobność ukończyć, do chwili obecnej nie doczekała się kompleksowego remontu. Co prawda, udało mi się ulokować tam nowoczesny obiekt sportowy i dokonać szeregu prac naprawczych, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Nie mam wątpliwości, że montaż klimatyzacji, który mam zamiar sfinalizować przed inauguracją kolejnego roku szkolnego, stanowić będzie kolejny istotny krok w kierunku rozwoju jednej z najważniejszych placówek edukacyjnych na mapie Lublina.

Treść interpelacji:  http://marcinnowak.pl/?p=4279

Fot. (Źródło): www.sp6.lublin.pl