Pomoc dla Szkoły Podstawowej Specjalnej

szkola.jpgW ubiegłym tygodniu, wraz z radnym Zdzisławem Drozdem, skierowałem do Prezydenta Lublina interpelację, w sprawie zakupu sprzętu nagłośnieniowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka. Liczne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne ogniskujące się wokół muzyki (muzykoterapia, choreoterapia, etc) wymagają zastosowania właściwej aparatury nagłośniającej, tymczasem obecna nie spełnia już podstawowych standardów.  Mam nadzieję, że treść pisma uzyska akceptację Prezydenta i nasze działanie przyczyni się do symbolicznego, aczkolwiek istotnego wsparcia tej placówki.

Treść interpelacji:  http://marcinnowak.pl/?p=4289

Fot. (Źródło): http://zs4.lublin.eu/