Interpelacja w sprawie przejęcia przez gminę Lublin gruntu przy ulicy Głowackiego 35

Zwracam się z prośbą o podjęcie przez gminę Lublin niezwłocznych działań w celu przejęcia gruntu usytuowanego przy ulicy Głowackiego 35 (oznaczonego numerem ewidencyjnym 33 obręb 26- Rury Brygidkowskie, arkusz 34). Istniejący od wielu lat w tym miejscu stan rzeczy uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie społeczności okolicznych bloków (wśród której poważny odsetek stanowią osoby niewidome).

Opisywany przeze mnie problem przed czterema laty został wygenerowany przez Spółdzielnię Niewidomych, która zdaniem okolicznej społeczności, ustawiwszy na niniejszej poseji ogrodzenie, spowodowała ogółna dysfunkcję obszaru. Pomimo wieloletnich zapewnień rozwiązania problemu, do chwili obecnej nie udało się przeprowadzić żadnych konkretnych działań, a ogółny dyskomfort pogłebiają katastroficzne zdarzenia losowe (uniemożliwienie dojazdu karetki pogotowia do jednego z budynków).

Z uwagi na długotrwałość problemu, proszę o natychmiastowe wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRiD) celem zaadaptowania niniejszego gruntu i przeznaczenia go na potrzeby mieszkańców sąsiednich posesji.