O studium rozwoju Lublina

lublin-z-drona.jpgTematem, który od kilku tygodni zdominowuje dyskusję w przestrzeni publicznej, jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina. Cieszy, że w trakcie kilkunastu debat, udaje się wypracowywać wspólny punkt widzenia o konieczności uchwalenia dokumentu, bo choć do kompromisu jest jeszcze daleka droga, jestem przekonany, że tak się stanie. To właśnie studium pozwoli bowiem ustalić strategię rozwoju miasta na wiele lat, wytyczając kierunki i priorytety  urbanistyczno-komunikacyjne. Jak pokazują fakty, lwia część osób uczestniczących w szerokozakrojonych dyskusjach, nie kwestionuje trzonu dokumentu, ewentualnie zgłaszając jedynie drobne uwagi (np. w sprawie obszaru tzw. Górek Czechowskich). Punkty zapalne zatem nadal istnieją, ale po zakończonych konsultacjach jesteśmy coraz bliżsi sukcesu.

Fot. (Źródło): „Kurier Lubelski”