Studium, plany i kontrowersyjne inwestycje

ratusz1.jpgPoruszona przeze mnie we wczorajszym wpisie blogowym kwestia uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina jest priorytetowa również (a może przede wszystkim) w kontekście przyjęcia planów zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta. Ich brak skutkuje bowiem sytuacjami kuriozalnymi, które pozwalają deweloperom na beztroskę inwestycyjną praktycznie w dowolnym miejscu. W swojej dotychczasowej obecności w życiu publicznym zetknąłem się już z dziesiątkami takich sytuacji, które niemal zawsze niosą ze sobą niezadowolenie społeczne i krzywdę ludzką. Sprawa inwestycji u zbiegu ulic: Spadochroniarzy i Weteranów, o której pisałem już wielokrotnie i której poświęcę jutro nieco więcej uwagi, jest tego najlepszym przykładem.

Fot. (Źródło): www.lublin.eska.pl