Interpelacja w sprawie dojazdu do szkoły podstawowej nr 7 przy ulicy Plażowej

Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości wykonania nowego dojazdu do szkoły podstawowej nr 7 przy ulicy Plażowej. Dotychczasowa jedyna droga (od ulicy Nadbystrzyckiej) nie spełnia elementarnych standardów jakościowych, powodując zatory i towarzyszące im frustracje kierowców oraz pieszych. Tymczasem, w mojej ocenie, istnieje możliwość wykonania nowego dojazdu prowadzącego od strony ulicy Muzycznej, po należącej do gminy Lublin prowizorycznej drodze żwirowej. zadanie to wymagałoby jedynie wprowadzenia nowych oznakowań i regulacji ruchu (bez ingerencji w główną arterię) tudzież dokonania drobnych korekt w zakresie poprawy stanu jakościowego nawierzchni prowadzącej do niniejszej placówki oświatowej.

Uprzejmie proszę o podjęcie działań w przedmiotowej sprawie i uprzednie konsultacje z dyrekcją szkoły podstawowej nr 7.