Interpelacja w sprawie obniżenia opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego przedsiębiorcom prowadzącym działalność na obszarze Deptaka w sezonie 2018

W związku z przedłużającym się remontem Deptaka zwracam się z uprzejmą prośbą o obniżenie opłat pobieranych od działających tam restauratorów za zajęcie pasa ruchu drogowego, w którym znajdują się ogródki gastronomiczne w bieżącym sezonie. Jest rzeczą oczywistą, iż przyjęty uprzednio taryfikator opłat, powinien obowiązywać w ustalonej wysokości wyłącznie w sytuacji funkcjonowania niniejszych ogródków przez cały sezon. W chwili gdy restauratorzy, nie ze swojej winy, pozbawieni zostali możliwości wystawienia ogródków, a przez to istotnych wpływów finansowych, powinnością Urzędu Miasta jest przynajmniej częściowe zrekompensowanie tego stau rzeczy.

Rozumiejąc zasadność prowadzonych prac remontowych, zwracam uwagę na potrzebe pochylenia się nad problemem restauratorów, którzy w związku z prolongatą terminu prac, ponieśli ogromne straty. Obniżenie opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego w sezonie 2018 o 25% byłoby krokiem we właściwym kierunku, który przynajmniej w części zniweluje straty poniesione przez nich w miesiącu maju i czerwcu.