Kolejny przetarg w sprawie Dworku Grafa- bez rozstrzygnięcia

nt.jpgZakończyła się kolejna próba zbycia popularnego Dworku Grafa. W związku z tym, że do przetargu nie przystąpił żaden zainteresowany, budynek nie znalazł nabywcy. Mam nadzieję, że kolejna nieudana sprzedaż historycznego obiektu, skłoni władze naszego miasta do odstąpienia od następnego przetargu i docelowe przeznaczenie obiektu na cele społeczne. O to skądinąd wnioskowaliśmy w dezyderacie kierowanej przeze mnie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, który w ubiegłym miesiącu skierowaliśmy do Pana Prezydenta.

Fot. (Źródło): www.nowytydzien.pl