Interpelacja w sprawie ruchu kołowego na Starym Mieście

Zwracam się z prośba o przedstawienie mi efektów działań Urzędu Miasta Lublin związanych z regulacją ruchu kołowego na obszarze Starego Miasta (począwszy od daty obowiązywania nowych przepisów-luty 2017 roku).

W mojej ocenie, pomimo ubiegłorocznych rozwiązań, permanentnie dochodzi tam do łamania przepisów, zarówno w zakresie godzin wjazdu, jak i poruszania się po obszarze popularnej starówki pojazdów bez stosownych zezwoleń. Efektem tego stanu rzeczy jest ustawiczny chaos komunikacyjny, który destrukcyjnie wpływa na drożność traktów pieszych i swobodne poruszanie się nimi.

W związku z powyższym proszę o szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej kwestii tudzież przedstawienie planu najbliższych działań porządkujących ruch kołowy na Starym Mieście.