Środki pieniężne na przebudowę ulicy Głowackiego

kl.jpgDobra wiadomość  dla mieszkańców bloków przy ulicy Głowackiego 28 i 28 a. Po latach starań, udało się zabezpieczyć środki pieniężne na przebudowę drogi prowadzącej do ich posesji, co pozwoli rozpocząć prace remontowe. Problem dojazdu do budynków od dłuższego czasu stanowi kość niezgody między mieszkańcami a Urzędem Miasta, zaś wieloletnia niemoc decyzyjna podgrzewała jeszcze mocniej napiętą atmosferę. Wszystko wskazuje na to, że sprawa zmierza do finalnie szczęśliwego zakończenia. Autopoprawka budżetowa dotycząca niniejszej kwestii właśnie trafiła do porządku bieżacej sesji Rady Miasta Lublin i stanie sie przedmiotem czwartkowego głosowania.

Fot. (Źródło): „Kurier Lubelski”