Jutro nazdwyczajna sesja Rady Miasta

eska.jpgJutro nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lublin, poświęcona w głównej części Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Jak pisałem już wielokrotnie na moim blogu, to kluczowy dokument determinujący charakter rozwoju Lublina na kilka kolejnych pokoleń.  Nie ulega zatem wątpliwości, że dyskusja nad nim powinna odbyć się w sposób rzetelny i rzeczowy, przy jak nawiększej partycypacji społecznej. Oczywiście, trudno nie zauważyć, że debacie na ten temat, coraz częściej towarzyszą aspekty polityczne, jednak mam nadzieję, że nie one będą najważniejszymi elementami środowego spotkania.

Fot. (Źródło): www.lublin.eska.pl