Studium i grzebowisko dla zwierząt

grzebowisko.jpgW toku dyskusji o Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta pojawiła się również kwestia grzebowiska dla zwierząt, przewidziana w dokumencie na ulicy Torowej. O jego utworzenie zabiegam już blisko 10 lat, wskazując potrzebę i zasadność tej koncepcji. Mam nadzieję, że tym razem temat zostanie doprowadzony do finalnie szczęsliwego zakończenia, choć nie upieram się, że lokalizacja zaproponowana przez Urząd Miasta Lublin jest najtrafniejszym pomysłem.

Fot. (Źródło): www.gazetakrakowska.pl