Po drugie, współpraca z radnymi

pz.jpgBilansując inwestycyjny rozwój Lublina w trakcie dwóch kadencji Prezydenta Żuka, chciałbym podkreślić istotną rolę, jaką w tym procesie odegrali miejscy radni. Nie chodzi oczywiście o akceptację prezydenckich propozycji budżetowych podczas kolejnych głosowań, lecz o kreowanie rozwoju miasta poprzez wskazywanie spraw istotnych dla dzielnic. To właśnie w trakcie urzędowania Krzysztofa Żuka wydarzyło niezwykle wiele jeśli chodzi o drobne prace dotyczące remontu chodników, ulic, szkół, o co wszak zabiegali miejscy radni. Jako radny trzeciej kadencji wiem bardzo dobrze, jak gigantyczny wpływ na skuteczność wykonywania mandatu ma właściwa współpraca z szefem Magistratu. Z poprzednikiem Prezydenta Żuka niestety nie udało mi się nawiązać dobrych relacji, co w sensie wymiernych skutków mojej dzialalności nie przyniosło wielu osiągnieć. Przez osiem kolejnych lat,  udało się  zrobić naprawdę sporo.

Fot. (Źródło): www.prezydentzuk.pl