Kilka słów o Komitecie Krzysztofa Żuka

zuk.jpgOdnosząc się do wszelkich spekulacji dotyczących listy Prezydenta Krzysztofa Żuka w nadchodzących wyborach samorządowych pragnę zakomunikować że:

1. Celem utworzenia komitetu wyborczego firmowanego marką Krzysztof Żuk jest integracja wszelkich środowisk samorządowych akceptujących i popierających kierunek rozwoju Lublina realizowany przez Krzysztofa Żuka,

2. Kryterium doboru kandydata jest jego aktywność samorządowa w Lublinie,

3. Powstający komitet nie będzie firmowany żadnym szyldem politycznym, co nie zamyka oczywiście startu z jego list członkom partii politycznych,

4. Ostateczna lista nie została jeszcze skonstruowana, a wszelkie informacje dotyczące poszczególnych kandydatów i ich miejsc mają charakter wyłącznie hipotetyczny,

5. O wszystkim, co istotne poinformujemy na właściwych i merytorycznych konferencjach prasowych.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl