Interpelacja w sprawie zakupu i montażu klimatyzacji w Pracowniach Kultury Maki

W związku ze skierowaną do mnie prośbą Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” dotyczącą zakupu i montażu urządzeń kimatyzacyjnych w filii tej jednostki- Pracownie Kultury Maki przy ulicy Olchowej 8, zwracam się z prośbą o wydysponowanie w tegorocznym budżecie kwoty 75 tysięcy złotych na realizację niniejszego zadania.

Przekraczająca permanentnie 30 stopni Celsiusza temperatura powoduje dyskomfort pracy, zagrażając jednocześnie zdrowiu i życiu osób biorących udział w wydarzeniach kulturalnych niniejszej placówki. Na analogiczne problemy uskarżają się również widzowie, wskazując na fatalne warunki panujące na sali widowiskowej podczas wszystkich imprez.

Priorytetowa realizacja tego zadania jest konieczna również ze względu na pokontrolne zalecenia BHP oraz wszelkie uwagi kierowane przez dzieci, rodziców i pracowników.

Uprzejmie proszę o pozytywną odpowiedź na treść mojej interpelacji.