Przed absolutorium

kl.jpgNa jutrzejszej sesji Rady Miasta głosować będziemy projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin Krzysztofowi Żukowi. To jedna z najważniejszych uchwał stanowiąca de facto podsumowanie dotychczasowej działalności szefa lubelskiego Magistratu. Szczegóły dotyczące niniejszej kwestii przedstawię w kolejnym wpisie blogowym, tuż po zakończeniu obrad sesyjnych.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl