Interpelacja w sprawie przyszłości Lubelskiego Klubu Jeździeckiego

W związku z docierającymi do mnie niespójnymi i wzajemnie wykluczającymi się informacjami dotyczącymi przyszłości Lubelskiego Klubu Jeździeckiego tudzież gruntów, na których od lat funkcjonuje, zwracam się z następującymi pytaniami:

Jak w chwili obecnej wygląda sytuacja formalno-prawna LKJ w zakresie zadłużenia wobec spółki MOSiR, która jest administratorem terenu?

Czy możliwa jest pomoc stowarzyszeniu w aspekcie spłaty (redukcji) zadłużenia oraz prolongaty terminu jego dalszego funkcjonowania na zajmowanym przez nie terenie?

Jakie działania do chwili obecnej przeprowadził Urząd Miasta Lublina a także MOSiR w zakresie pomocy stowarzyszeniu?

Jakie plany dotyczące  wykorzystania terenów zajmowanych przez LKJ ma obecnie Urząd Miasta Lublin i z jakimi działaniami inwestycyjnymi jest to  związane?

Podkreślić chciałbym z całą wyrazistością, że Lubelski Klub Jeździecki stanowi integralna część pokoleniowego dorobku naszego Miasta, świadcząc szereg usług treningowych,  rozrywkowych i leczniczych (hipoterapia), zaś powinnością władz naszego Miasta jest troska o jego przyszłość i prawidłowe funkcjonowanie?

W związku z powyższym, proszę o priorytetowe zajęcie się przedmiotową kwestią i odpowiedź na zadane przeze mnie pytania.