Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7

Doceniając zaangażowanie władz Miasta w kompleksową termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego  przy ulicy Plażowej, uprzejmie przypominam o konieczności realizacji innego zapisu budżetowego, jakim jest remont znajdującej się w niniejszej placówce oświatowej sali gimnastycznej. Obecny stan tej przestrzeni urąga standardom obowiązującym w placówkach edukacyjnych Lublina, powodując dyskomfort i dysfunkcję aktywności dzieci oraz pracowników szkoły. Nie ulega wątpliwości, że bez wykonania prac naprawczych, sala gimnastyczna popularnej „Siódemki” nie zostanie dopuszczona do użytku w nadchodzącym roku szkolnym, co pociągnie za sobą negatywne konsekwencje, w zakresie realizacji istotnych zadań niniejszej placówki oświatowej.

Posiadając informację, iż realizacja zadania została zaplanowana w okresie wakacyjnym, proszę o niezwłoczne przystąpienie do jego wykonania.