Interpelacja w sprawie latarń przy ulicach: Puławskiej, Legionowej, Popiełuszki i Głowackiego

W związku z potrzebami sygnalizowanymi przez mieszkańców Wieniawy, dotyczącymi poprawy jakości oświetlenia na trzech skrzyżowaniach dzielnicy, zwracam się z prośbą o wykonanie następujących zadań:

1. ul. Zuchów- ul Puławska- wymiana wysięgnika na słupie nr 9 przy ulicy Puławskiej połączona z montażem dodatkowej oprawy skierowanej na ulicę Zuchów,

2. ul Zuchów- ul.Legionowa- wymiana wysięgnika na słupie nr 8 przy ulicy Legionowej połączona z montażem dodatkowej oprawy skierowanej na ul. Zuchów,

3. ul. Popiełuszki- ul.Głowackiego- wymiana wysięgnika na słupie nr 4 przy ulicy Popiełuszki połączona z montażem dodatkowej oprawy skierowanej na ul. Głowackiego oraz montaż dodatkowego wysięgnika na słupie energetyczno-oświetleniowym nr 9 przy ulicy Głowackiego z oprawą skierowaną na ul. Popiełuszki.

Niniesze prace w istotny sposób poprawią widoczność na wskazanym obszarze, zwiększając bezpieczeństwo pieszych i kierowców pojazdów kołowych, co ma szczególne znaczenie w kontekście znajdujących się w pobliżu placówek oświatowych i spółdzielni niewidomych.