Interpelacja w sprawie wyposażenia Straży Miejskiej w defibrylatory AED

Zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztów i zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie Lublina środków pieniężnych na zakup defibrylatorów AED dla potrzeb Straży Miejskiej. Funkcjonariusze lokalnej prewencji podczas wykonywania swoich zadań wielokrotnie wzywani są do osób potrzebujących pomocy, w związku z czym posiadanie przez nich specjalistycznego sprzętu zwiększa szansę właściwej interwencji przed przybyciem karetki pogotowia. Jak pokazuje praktyka, tudzież szereg przeprowadzonych badań, wczesne użycie defibrylatora podczas zaburzenia pracy serca i krążenia w ogromnym stopniu zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia człowieka, oczekującego na interwencję służb medycznych. Podkreślić chiałbym również, że użytkowanie defibrylatorów nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia medycznego, stąd jego obsługa może być przeprowadzona przez każdą osobę. Po wstępnych konsultacjach z Komendantem Straży Miejskiej, uważam że właściwą decyzją byłby zakup 7 mobilnych defibrylatorów, w które wyposażone zostałyby mobilne patrole. Podobny program z powodzeniem realizowany jest w różnych ośrodkach Polski między innymi w Gliwicach, Chojnicach czy ostatnio w Białymstoku, gdzie straż miejska wyposażona została w takie urządzenia.

Przed dwoma laty, osobiście doprowadziłem do zainstalowania kilku defibrylatorów w budynkach Urzędu Miasta Lublin, zaś w roku bieżącym skutecznie przekonałem Zarząd MPK Lublin do uruchomienia pilotażowego programu użytkowania sprzętu tego typu w środkach komunikacji miejskiej.

W związku z powyższym, proszę o priorytetowe zajęcie się niniejszą kwestią.