Interpelacja w sprawie montażu progu zwalniającego na ulicy Czwartaków

W związku ze skierowanymi do mnie prośbami od społeczności dzielnicy Wieniawa dotyczącymi montażu progu zwalniającego na ulicy Czwartaków, uprzejmie proszę o podjęcie działań rozwiązujących niniejszy problem. Z uwagi na obowiązujący od kilku lat jednokierunkowy ruch na w/w arterii, zasadnym jest doprowadzenie do jego spowolnienia, poprzez umieszczenie w okolicach skrzyżowania z ulicą Weteranów i przejścia dla pieszych progu zwalniającego na wysokości nieruchomości oznaczonej numerem 3 po jednej stronie oraz 6 lub 8 po drugiej.

Uprzejmie proszę o priorytetowe potraktowanie treści mojej interpelacji.