Interpelacja w sprawie stadionu żużlowego w Lublinie

W związku ze zbliżającymi się pracami nad przyszłorocznym budżetem Miasta Lublin oraz towarzyszącym im okresem składania wniosków budżetowych, zwracam się z prośbą o niezwłoczne przygotowanie koncepcji przyszłości stadionu żużlowego i przedstawienie jej opinii publicznej. W chwili obecnej, w przestrzeni medialnej rywalizują dwie koncepcje: budowy nowego obiektu, a także adaptacji i przebudowy obecnego stadionu przy Alejach Zygmuntowskich. Niniejszy stan rzeczy wiąże się z brakiem klarownej decyzji, która stworzyłaby stabilną i stałą lokalizację dla lubelskiego speedwaya oraz rozwiałaby powstajace wokół sprawy wątpliwości i niedopowiedzenia.

Okres przygotowywania przyszłorocznego budżetu to doskonały moment, by przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne w tej kwestii, wytyczające ostateczny kierunek działań, przedstawiające operat szacunkowy zadania i zapisujące je w budżecie Miasta Lublin na rok 2019.

W sytuacji gigantycznego progresu jakościowego lubelskiego żużla, towarzyszących mu wyników sportowych oraz goszczących na lubelskim stadionie tysięcy kibiców czarnego sportu, proszę o niezwłoczne zajęcie się przedmiotową sprawą.