Interpelacja w sprawie znaku zakazu zatrzymywania się na ulicy Beliniaków

W związku ze skierowanymi do mnie prośbami od społeczności dzielnicy Wieniawa dotyczącymi przywrócenia znaku zatrzymywania się (B-36) na ulicy Beliniaków (na wysokości posesji nr 7 oraz 6) uprzejmie proszę o niezwłoczne wykonanie niniejszego zadania.

Podkreślic chciałbym z całą wyrazistością, że obecny stan wywołany przez szpaler aut zaparkowanych wzdłuż ulicy, powoduje ustawiczne problemy lokalnej społeczności utrudniając im wjazd na posesje oraz swobodny przejazd wzdłuż ulicy.

W związku z powyższym, proszę o priorytetowe zajęcie się przedmiotową kwestią.