Interpelacja w sprawie przywrócenia postoju taksówek na ulicy Droga Męczenników Majdanka

W związku z docierającymi do mnie sygnałami od społeczności dzielnicy Bronowice zwracam się z prośbą o przywrócenie postoju taksówek na ulicy Droga Męczenników Majdanka (odcinek pomiędzy ulicą Krańcową a Lotniczą).

Zarówno lokalna społeczność, jak również taksówkarze, sygnalizują potrzebę dalszego funkcjonowania tego postoju, który przez lata pełnił niezwykle ważna funkcję komunikacyjną w krwiobiegu dzielnicy. Podkreślić chciałbym z całą wyrazistością, ze wiele osób (zwłaszcza starszych) w dalszym ciągu stosuje tradycyjne metody korzystania z taksówek, stąd też zasadnym rozwiązaniem byłoby przywrócenie poprzedniego stanu rzeczy i umożliwienie ludziom korzystanie z taksówkowego postoju.

Uprzejmie proszę o priorytetowe potraktowanie treści mojej interpelacji.