Nowy rok akademicki oraz Miejski Program Stypendialny

doktoranci.jpg

W związku z inauguracją nowego roku akademickiego wszystkim studentom, wykładowcom jak również całej społeczności lubelskich uczelni, składam najserdeczniejsze życzenia pomyślności,  sukcesów oraz wytrwałości i satysfakcji w pracy naukowo-dydaktycznej. Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł zakomunikować  początek kolejnej edycji mojego autorskiego Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów i doktorantów, który stanowić będzie szczególne wyróżnienie dla najwybitniejszych lubelskich żaków oraz uczestników studiów doktoranckich.