Remont ulicy Rowerowej

remont.jpgJako że już po wyborach (właśnie poznaliśmy rozstrzygnięcia II tury) czas pełną parą przystąpić do realizacji kampanijnych obietnic. Kluczową kwestią dla mnie w chwili obecnej są zapisy budżetowe wniosków, które jako radny Lublina skierowałem do projektu przyszłorocznego budżetu. Wśród najpilniejszych zgołszonych przeze mnie spraw jest między innymi remont ulicy Rowerowej, której społeczność od lat bezskutecznie oczekiwała działań w tym zakresie. Zobowiązując się przed mieszkańcami do wykonania tego zadania, chciałbym po raz kolejny zapewnić o sumiennym pilotowaniu niniejszej kwestii. Nie mam wątpliwości, że ulica Rowerowa zostanie kompleksowo przebudowana w przyszłym roku budżetowym.