Sesja Rady Miasta i nowe prezydium

marcin2.jpgNa dzisiejszej sesji Rady Miasta Lublin wybraliśmy prezydium lokalnego ciała uchwałodawczego oraz przewodniczących i członków poszczególnych komisji stałych. Przewodniczącym Rady Miasta został Jarosław Pakuła zaś jego zastępcami Marta Wcisło, Stanisław Kieroński oraz moja skromna osoba. Dziękuję za kredyt zaaufania tym cenniejszy, że liczba otrzymanych głosów (w głosowaniu tajnym) była większa niż liczba radnych reprezentowanego przeze mnie klubu Prezydenta Krzysztofa Żuka.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl