O wnioskach i zadaniach budżetowych

eska.PNGWśród wniosków, które kieruję do realizacji w przyszłorocznym budżecie w ramach prac komisji stałych, znajduje się szereg zadań inwestycyjno-remontowych. O wszystkich z nich mówiłem już w trakcie kampanii wyborczej, zapowiadając ich kompleksowe wykonanie. Nie wyobrażam sobie, by w nowym budżecie nie znalazły się takie zadania jak: rozpoczęcie budowy hali gimnazytycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica, remont ulic Bema, Niecałej i Rowerowej, czy rewitalizacja skweru przy ulicy Łopacińskiego. O sygnalizowanych przeze mnie problemach, porozmawiam również osobiście z Prezydentem Miasta, w końcu mamy realizować wspólny program.

Fot. (Źródło): www.lublin.eska.pl