O Miejskim Programie Stypendialnym raz jeszcze

indeks.jpgJak nadmieniłem w jednym z ubiegłotygodniowych wpisów blogowych, rozpoczynamy kolejną edycję Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów i doktorantów. Jako inicjator tego przedsięwzięcia, z ogromną  radością przyjąłem decyzję Prezydenta o powołaniu mnie na przewodniczącego komisji tegorocznej edycji. W poniedziałek odbędzie się pierwsze spotkanie, na którym zaproponuję  harmonogram prac i termin ich zakończenia, zaś do końca stycznia beneficjenci programu otrzymają pierwsze transze stypendialne. Całość tegorocznych  stypendiów w przypadku studentów wyniesie  7 920 zł, zaś doktorantów 9 900 zł. Według posiadanych przeze mnie informacji w tym roku o przyznanie stypendiów stara się 152 osób (101 studentów i 51 doktoranów). Tyle suchych faktów, wkrótce kolejne informacje.