Interpelacja w sprawie zamknięcia stoku narciarskiego na Globusie

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie powodów zamknięcia stoku narciarskiego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w pobliżu hali Globus, od lat mającego spełniać funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Lublina. Zawarta na stronie internetowej MOSiR Lublin informacja dotycząca warunków technicznych oraz pogodowych (zbyt wysoka temperatura) uniemożliwiających odpowiednie przygotowanie obiektu do użytkowania, w mojej ocenie nie jest wystarczająco wyczerpującym uzasadnieniem.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Ile dni podczas ostatnich 3 lat otwarty był niniejszy obiekt (proszę o podanie dokładnej liczbydni w roku kalendarzowym 2016, 2017 i 2018)?

Jakie inwestycje zostały poczynione na obiekcie we wskazanych przeze mnie ramach czasowych i z jakimi nakładami finansowymi było to związane?

Jakie środki trwałe zostały zakupione w ostatnich 3 latach na potrzeby obiektu, zaś w przypadku urządzeń technicznych i maszyn proszę o wyszczególnienie kwot ich zakupu?

Co jest powodem powstania pomysłu przekształcenia zimowego stoku narciarskiego w telni tor rowerowo-biegowy i czy te koncepcje wzajemnie się wykluczają?

Czy wobec ujemnego bilansu finansowego  w ostatnich latach, podjęte zostały próby wydzierżawienia obiektu prywatnemu inwestorowi?

Uprzejmie proszę o priorytetowe potraktowanie treści niniejszej interpelacji.