Końcowe prace nad Miejskim Programem Stypendialnym

stypendia.jpgDobiegają końca prace zespołu ds. stypendiów studenckich i doktoranckich, któremu mam zaszczyt przewodniczyć. Po merytorycznej ocenie złożonych wniosków, w najbliższy poniedziałek, odbędzie się spotkanie podsumowujące, na którym wyłonieni zostaną laureaci tegorocznej edycji Miejskiego Programu Stypendialnego. Do końca stycznia natomiast, zwycięzcy otrzymają pierwsze transze stypendialne.