Interpelacja w sprawie organizacji giełdy staroci na nowych zasadach

W związku z planami reorganizacji giełdy staroci, począwszy od ostatniej niedzieli stycznia br., zwracam się z prośbą o pomoc organizatorom w rozwiązaniu problemów towarzyszących temu zdarzeniu. Nowa lokalizacja zaproponowana przez Ratusz wzbudza szereg uwag i kontrowersji wystawców, co spotyka się z wyrazem ich niezadowolenia. Osobiście, będąc zwolenikiem dotychczasowego umiejscowienia giełdy na obszarze Starego Miasta, nie podzielam stanowiska Urzędu Miasta w sprawie zmiany lokalizacji i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zostanie ono zweryfikowane. Z uwagi jednak na fakt, że najbliższe spotkanie wystawców odbędzie się za niespełna dwa tygodnie, proszę o udzielenie wszelkiej pomocy w przygotowaniu niniejszej imprezy poprzez:

– zabezpieczenie Placu Zamkowego w przeddzień imprezy, w oparciu o uwagi i wskazania organizatorów giełdy staroci,

– umiejscowienie znaków drogowych informujących o zmianach ruchu na czas giełdy i zwolnienie organizatorów z kosztów ich zakupu oraz ustawienia,

– zabezpieczenie imprezy pod kątem bezpieczeństwa wystawców i kupujących.

Z uwagi na zbliżający się termin styczniowej giełdy staroci, proszę o priorytetowe zajęcie się przedstawioną przeze mnie kwestią.