O stadionie żużlowym przy Alejach Zygmuntowskich

zuzel.jpgOsobiście z dużym zadowoleniem przyjąłem informację o zamiarze przebudowy stadionu przy Alejach Zygmuntowskich na potrzeby lubelskigo żużla. Optowałem za tym rozwiązaniem, gdyż budowa nowego obiektu na obszarze miasta, wydawała mi się nieracjonalna ekonomicznie. Modernizacja istniejącego stadionu to zapewne rozwiązanie  bardziej zasadne, choć niosące ze sobą również pewne niebezpieczeństwa i zagrożenia (jak np przeniesienie sezonu żużlowego z Lublina do innego miasta na czas remontu obiektu). To wszystko wymaga szczegółowego wyjaśnienia i dopracowania, o czym w najblizszych dniach porozmawiam z Prezydentem Lublina i władzami klubu.

Fot. (Źródło): www.wikipedia.org