Interpelacja w sprawie oznakowań pomocnych osobom niewidomym i niedowidzącym w użytkowaniu pojemników do segregacji odpadów

W związku z obowiązującym nowym systemem segregacji odpadów, zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia na pojemnikach dodatkowych oznakowań pomocnych osobom niewidomym i niedowidzącym. W mojej ocenie włąściwym kierunkiem działań, byłoby umieszczanie na nich wypukłych naklejek w alfabecie Braille a, co z powodzeniem stosuje wiele miast w Polsce (między innymi Warszawa, Wrocław, Łódź, Kraków i Poznań).

Według posiadanych przeze mnie informacji zadania te realizowane są również w ramach bezpłatnego programu „Segreguję- nie widzę przeszkód” wspieranego przez Polski  Związek Niewidomych i Pełnomocnika Rządu ds. Niepełnosprawnych.

Proszę o priorytetowe zajęcie się sygnalizowaną przeze mnie kwestią i rozwiązanie niniejszego problemu.