Jan Olszewski 1930-2019 R.I.P.

jan-olszewski.jpg

Zmarł Jan Olszewski- jeden z najwybitniejszych współczesnych Polaków.  Premier RP, uczestnik Powstania Warszawskiego, obrońca w procesach politycznych PRL, wielki patriota.  Spoczywaj w pokoju.