Kilka słów o radach dzielnic

rd1.jpgPowracając jeszcze raz do tematu zbiżających się  wybórów do rad dzielnic (10 marca) warto zwrócić uwagę na niewielkie zainteresowanie pracą w jednostkach pomocniczych samorządu. Trudno na tę chwilę ostatecznie stwierdzić, czy głównym powodem tego stanu rzeczy jest sposób wynagradzania członków tych ciał (dietę orzymuje wyłącznie Przewodniczący Zarządu) , czy niewielkie fundusze przeznaczone na działalność konkretnej dzielnicy (rezerwa celowa wynosi zlaedwie 129 tysięcy złotych), czy jeszcze inne kwestie.  Jedno jest natomiast pewne, w najbliższych dniach Rada Miasta Lublin, stanie przed koniecznością dokonania korekt w tym zakresie, zwłaszcza jeśli chodzi o archaiczny system podziału diety. Szczegóły z pewnością przedstawię wkrótce na mojej stronie internetowej.

Fot. (Źródło): www.gazeta.jawnylublin.pl