O pojemnikach dla osób niewidomych raz jeszcze

snp.jpgNie czuję się usatysfakcjonowany odpowiedzią Ratusza na moją interpelację w sprawie wprowadzenia oznakowań pomocnych osobom niewidomym w identyfikacji pojemników do segregacji odpadów. W swoim piśmie Urząd Miasta sygnalizuje zamiar zastąpienia naklejek w alfabecie Brailla’a na kontenerach, ulotkami informacyjnymi. Tymczasem moją intencją nie była potrzeba rzetelnego poinformowania niewidomych o kolorystyce pojemników i ich przeznaczeniu (to bowiem na ogół wiedzą) lecz pomoc we właściwym ich rozpoznaniu.

Niniejszemu problemowi poświęcę zatem dalsze działania, z nadzieją na jego pozytywne rozwiązanie.