Port Lotniczy „Unii Lubelskiej”

wl5.jpg

Dzisiejszym popołudniem jako radni Wspólnego Lublina na konferencji prasowej zaprezentowaliśmy projekt stanowiska Rady Miasta w sprawie nadania nazwy Portowi Lotniczemu Lublin imienia Unii Lubelskiej. Treść stanowiska umieszczam poniżej.

Rada Miasta Lublin zwraca się z prośbą do Zgromadzenia Wspólników Spółki Port Lotniczy Lublin o nadanie nazwy Portowi Lotniczemu imienia Unii Lubelskiej. W bieżącym roku obchodzimy 450 rocznicę tego niezwykle ważnego wydarzenia, będącego symbolem przełomowej integracji państw oraz narodów, o trwałych skutkach dla Europy. Jej ponadczasowe znaczenie zapisało się w sercach i umysłach kolejnych pokoleń, eksponując jednocześnie Lublin jako miejsce integracji i wzajemnej współpracy pomiędzy narodami na płaszczyźnie politycznej, kulturowej, gospodarczej i społecznej.

Rada Miasta Lublin uważa, że nadanie nazwy Portowi Lotniczemu w Lublinie imienia Unii Lubelskiej, to właściwy krok w kierunku uwypuklania doniosłości tego wydarzenia, historycznego znaczenia Naszego Miasta, a także popularyzowania idei wzajemnej współpracy, poszanowania i integracji we współczesnej Europie.