Wybraliśmy członków Rad Dzielnic

kurier-lubelski.jpgZa nami wybory do Rad Dzielnic, czyli jednostek pomocniczych Samorządu. To właśnie za sprawą ich przedstawicieli decydujemy o drobnych, aczkolwiek bardzo istotnych zadaniach w dzielnicy takich jak: remonty chodników, czy budowa placów zabaw. Wszystkim nowowybranym lokalnym reprezentantom, serdecznie gratuluję. Przez kolejne  lata razem budować będziemy wspólny Lublin.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl