O dietach dla członków rad dzielnic

ratusz.jpgPodczas przyszłotygodniowej (czwartkowej) sesji Rady Miasta Lublin dyskutować będziemy między innymi o wysokości diet dla członków rad dzielnic. Przypomnę, że do chwili obecnej funkcjonuje kontrowersyjny system, w którym miesięczne wynagrodzenie (dieta w wysokości 2250 zł netto !!!) otrzymuje wyłącznie przewodniczący Zarządu, pozostali zaś działają społecznie. Nie ulega zatem wątpliwości, że niezwłocznie należy zmienić ten stan rzeczy, wprowadzając sprawiedliwy i satysfakcjonujący podział środków za aktywność w jednostkach pomocniczych samorządu. Szczegóły dotyczące tej kwestii, przedstawię w jednym z najbliższych wpisów blogowych.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl