Posiedzenia rad dzielnic i nowe rozwiązania dotyczące diet

koziolek.pngPrzy okazji pierwszych posiedzeń rad dzielnic, które mam przyjemność prowadzić, przypominam o nowych zasadach finansowania członków tych jednostek pomocniczych. Począwąszy od bieżącej kadencji, zmianie ulegnie sposób wypłacania diet, które otrzymają wszyscy członkowie rad dzielnic w wysokości: 900 zł przewodniczący zarządu, 400 zł przewoniczący rady, 250 zł sekretarz zarządu i 53 zł pozostałe osoby. Zerwaliśmy zatem z dotychczasowym toksycznym systemem, gdy dietę (w wysokości 2250 zł) otrzymywał wyłącznie przewodniczący zarządu. To bardzo ważne, by wszystkich działączy dzielnicowych traktować podmiotowo, nagradzając (niekiedy symbolicznie) za wykonywaną pracę na rzecz loklanej społeczności.