Interpelacja w sprawie Lubelskiej Giełdy Staroci

W związku ze skierowaną do mnie prośbą od organizatorów Lubelskiej Giełdy Staroci w sprawie możliwości poszerzenia terenu jej funkcjonowania o obszar tzw. Błoni pod Zamkiem, uprzejmie proszę o gruntowne przeanalizowanie takiej koncepcji.

Od 1-ego stycznia br. Lubelska Giełda Staroci, wbrew woli jej organizatorów, została przeniesiona z obszaru Starego Miasta na Plac Zamkowy, co spotyka się z licznymi uwagami krytycznymi jej uczestników. Głównym negatywnym aspektem tego stanu rzeczy jest kumulacja stoisk handlujących na niewielkim terenie, przy jednoczesnym kilkunastogodzinnym wyłączeniu z użytkowania tamtejszego parkingu. Zdaniem organizatorów, kompromisowym rozwiązaniem mogłobybyć ulokownie Lubelskiej Giełdy Staorci (wyłącznie raz w miesiącu) na obszarze Błoni pod Zamkiem, na którym obdywają się cykliczne imprezy o charakterze artystycznym i rozrywkowym. Potencjalna nowa regulacja zakładałaby oczywiście całkowite zachowanie stanu jakościowego tamtejszych terenów zielonych i dostosowanie organizatorów do wyznaczonych przez Miasto standardów.

Uprzejmie proszę o zajęcie się przedmiotową kwestią i priorytetową odpowiedź na treść mojej interepelacji.