O przyszłości Dworku Grafa na sesji

dg.jpgNa najbliższej piątkowej sesji Rady Miasta dyskutować będziemy na temat przyszłości Dworku Grafa. Od wielu lat jako radny Lublina, przez 12 lat pełniący również funkcję Przewodniczącego Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, zabiegałem o remont i właściwe zaadaptowanie tego historycznego budynku. Przed blisko rokiem, udało się mi się uzyskać zapewnienie o wyłączeniu obiektu ze sprzedaży. Obecnie zdecydujemy o całkowitej rezygnacji z jego komercyjnego charakteru na rzecz przeznaczenia budynku pod dzialalność socjalną, oświatową itp. (innymi słowy np. na dom seniora, hospicjium, przedszkole). Wszystko wskazuje na to, że przyszłość Dworku Grafa rysuje się w kolorowych barwach.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl