O Giełdzie Staroci raz jeszcze

gs.jpgZ ogromną nadzieją czekam na pozytywne rozstrzygnięcia w kwestii poszerzenie obszaru funkcjonowania giełdy Staroci o tereny Błoni pod Zamkiem (oczywiście po spełnieniu określonych uprzednich ustaleń). Interepelację w tej sprawie skierowałem już do Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka http://marcinnowak.pl/?p=4988 licząc na zmianę niekorzystnego ratuszowego stanowiska. Przedmiotowej sprawie będzie poświęcone również spotkanie z Radą Dzielnicy Stare Miasto, której członków zamierzam przekonywać do tej koncepcji.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl