Witaj Majowa Jutrzenko

3.jpgDziś Święto Narodowe 3 Maja, upamiętniające jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczypospolitej. Konstytucja 3 Maja, bo o niej mowa, była najstarszą europejską (i drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) nowoczesną ustawą zasadniczą. Stanowiła nie tylko jedno z najważniejszych osiągnięć na polu reform wewnętrznych Rzeczypospolitej ale także źródło europejskiego konstytucjonalizmu i nowożytnej demokracji. Do dziś jest skarbcem mądrości i inspiracją dla kolejnych pokoleń.

Pamiętajmy o tym nie tylko przy okazji dzisiejszego święta.