Interpelacja w sprawie miejsc postojowych przed budynkiem na ulicy Weteranów 46

Zwracam się z prośbą o wyznaczenie dwóch miejsc postojowych (dla karetki pogotowia tudzież dla osób niepełnosprawnych) przed budynkiem przychodni CenterMed przy ulicy Weteranów 46. Niniejszy problem przed kilkoma miesiącami został zasygnalizowany Urzędowi Miasta Lublin przez właścicieli przychodni i podyktowany jest koniecznością sprawnego i bezkolizyjnego dowozu pacjentów do niniejszej jednostki opieki medycznej.

Z uwagi na duże natężenie ruchu przy skrzyżowaniu ulicy Weteranów z ulicą Spadochroniarzy i związanymi z tym trudnościami z zatrzymaniem się pojazdów przy wejściu głównym do budynku przychodni, zasadnym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie części obszaru chodnika, do wyznaczenia tam stałych miejsc postojowych dla karetki i osób niepełnosprawnych.

Uprzejmie proszę o priorytetowe ustosunkowanie się do sygnalizowanego przeze mnie problemu i pomoc w jego rozwiązaniu.