Interpelacja w sprawie deratyzacji na obszarze gminy Lublin

W związku z docierającymi do mnie sygnałami o rosnącej pladze szczurów na obszarze gminy Lublin, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Na kim zgodnie z obowiązującym prawem spoczywa obowiązek przeprowadzenia corocznej deratyzacji na obszarze gminy?

Czy gmina Lublin realizuje (realizowała) program deratyzacji, a jeśli tak w jakim zakresie i w oparciu o jakie rozwiązania tudzież nakłady finansowe?

Ile zgłoszeń w bieżącym roku w kontekście problemu szczurów wpłynęło do lubelskiej Straży Miejskiej i ile z nich dotyczy najczęściej wymienianego w niniejszej kwestii obszaru Straży Miejskiej?

Jakie działania w związku z informacjami o rosnącej pladze szczurów podjął Urząd Miasta Lublin i jakie zamierza podjąć?

Z uwagi na coraz częstsze akcentowanie problemu w różnych częściach składowych Lublina, proszę o priorytetową odpowiedź na niniejsze pytania i niezwłoczne zajęcie się przedmiotową kwestią.