Strefa Płatnego Parkowania bez prywatnego oparatora

strefa.jpg

Dziś w południe wraz z radnymi Wspólnego Lublina (części składowej Klubu Prezydenta Krzysztofa Żuka) przedstawiliśmy propozycję zmiany funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. W naszej ocenie, zadanie to powinno zostać powierzone jednej ze spółek miejskich (MPK lub LPGK) nie zaś, jak to ma miejsce obecnie, prywatnemu podmiotowi gospodarczemu. Dzięki temu gmina Lublin corocznie dysponowałaby dodatkową kwotą 1 500 000,00 zł – półtora miliona złotych (tyle w przybliżeniu wynosi zysk  netto operatora) nie powiększając wydatków z tytułu zatrudnienia liczbowego w strefie. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że dziś główne zadania w zakresie obsługi strefy (system kontrolny, rozliczeniowy czy  utrzymania czystości) leżą po stronie Miasta i jego spółki MPK, co wiąże się z ponoszonymi przez nie kosztami i wydatkami. Jaki jest zatem sens korzystania z komercyjnego operatora?

Tymczasem Kraków od lat doskonale radzi sobie bez wsparcia ze strony prywatnego podmiotu zewnętrznego, zarządzanie strefą płatnego parkowania powierzając gminnej spółce. Pora by Lublin poszedł tą drogę, bo po pierwsze, wiąże się to z lepszymi efektami ekonomicznymi dla Miasta i jego mieszkańców, po drugie zaś dzięki temu rozwiązaniu łatwiej jest regulować ceny i opłaty za jej użytkowanie. Ten aspekt również wymaga pewnej korekty, ale o tym w jednym z kolejnych wpisów blogowych.

Fot. (Źródło): www.lubelski.pl