Gorąca przedsesyjna atmosfera

lub.jpgSzykuje się jedna z najdłuższych i najbardziej emocjonalnych sesji w historii lubelskiego samorządu. Na czwartkowym posiedzeniu Rady Miasta Lublin głosować będziemy między innymi nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018, absolutorium dla Prezydenta, raportem o stanie Miasta i oczywiście studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego… Co do zasadności sporządzenia i potrzeby przyjęcia takiego dokumentu nie mam żadnych wątpliwości, te natomiast pojawiają się w sprawie akceptacji jego części składowej, czyli obszaru tzw. Górek Czechowskich, co do którego mieszkańcy Lublina wyrazili swoje zdanie w referendum. A głos loklanej społeczności, jest dla mnie drogowskazem podejmowania decyzji, zwłaszcza w kluczowych sprawach dotyczących przestrzeni publicznej.

Fot. (Źródło): www.lublin.eska.pl