Interpelacja w sprawie remontu ulicy Bema

Zwracam się z prośbą o podanie mi terminu rozpoczęcia prac remontowych na ulicy Bema. Ze względu na brak środków finansowych, niniejsze zadanie nie zostało zrealizowane w ubiegłym roku, znajdując się w bieżacym budżecie. Tymczasem, pomimo rozpoczęcia okresu wakacyjnego, najwłaściwszego do wykonania prac remontowych arterii usytuowanej na tzw. Miasteczku Akademickim, działania w przedmiotowej kwestii nie zostały jeszcze podjęte.

Z uwagi na kierowane do mnie pytania od społeczności dzielnicy Wieniawa, proszę o udzielenie szczegółowych wyjaśnień dotyczących niniejszego problemu.